Góry Świętokrzyskie, 28 października 2023

Patronat, partnerstwo i wsparcie techniczne od Gminy Bieliny

Wójt Gminy Bieliny Pan Sławomir Kopacz ponownie objął Patronat Honorowy nad Maratonem Świętokrzyskim.

Za tą przyczyną Partnerem naszych biegów po raz czwarty pozostaje:
Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich w Bielinach.