Góry Świętokrzyskie, 26 października 2024

Kumulacja Aktywności Huta Nowa / Gmina Bieliny

Fundacja Lotto poprzez program Kumulacja Aktywności zaprasza na bezpłatne zajęcia lekkoatletyczne do Huty Nowej w Gminie Bieliny

Prowadzący zajęcia: Daniel Wosik – Mistrz Polski

Nazwa Zajęć: Aktywna Młodzież Świętokrzyska / Aktywne Zwiedzanie Poprzez Bieganie.

Zaproszenie na zajęcia  jest skierowane do młodzieży  w wieku od 11 do 15 lat.

Zajęcia w miejscowości Huta Nowa w Gminie Bieliny będzie prowadził: Daniel Wosik 5-krotny Mistrz Polski w biegach górskich, uczestnik Mistrzostw Świata, 10 zawodnik Mistrzostw Europy w 2006 r. 28 krotny medalista Mistrzostw Polski.

Chcesz: Ciekawie Spędzić Czas?!

Poprawić Swoją Kondycję?!

Dowiedzieć Się o Mistrzach Sportu?!

Uwierzyć w Swoje Możliwości?!

Oraz Poznać Nowych Przyjaciół ?!

Zapytaj o zgodę rodziców na Twój udział w zajęciach i poproś aby się ze mną skontaktowali telefonicznie 889889266, meilowo daniel.wosik@gmail.com bądź poprzez facebooka/Kumulacja Aktywności z Daniel Wosik – Bieliny/Nowa Huta.

https://www.facebook.com/KumulacjaAktywnosciDanielWosik

Bezpłatne 90 minutowe zajęcia w Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Hucie Nowej w Gminie Bieliny będą odbywać się 2 razy w tygodniu i trwają od września 2023 do końca maja 2024. Każdy uczestnik otrzyma: koszulkę, bezpłatnie ubezpieczenie  NNW.

W ramach programu zaplanowane są 2 bezpłatne wycieczki: Ujazd Zamek Krzyżtopór + Sandomierz Zamek Królewski, Podziemia lub Dom Długosza oraz Kielce: Jaskinia Raj + Zamek w Chęcinach.

 Zajęcia sportowe: w ramach których będziemy ćwiczyć: marsze, marsze z kijkami NOrdic Walking, marszobiegi, bieganie, rozciąganie, ćwiczenia wzmacniające kręgosłup, gry zespołowe. Zorganizujemy również wycieczki/marszobiegi: z Kakonin na Mikołaja 550 m n.p.m., z Huty Nowej na Święty Krzyż + Zwiedzanie Muzeum na Świętym Krzyżu, z Nowej Słupi na Święty Krzyż + zwiedzanie w Nowej Słupi Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego, ze Świętej Katarzyny na Łysicę, z Bodzentyna na Miejską Górę + zwiedzenie Ruin Pałacu w Bodzentynie.

Na zakończenie zajęć w maju zorganizujemy zawody sportowe w Osadzie Średniowiecznej w Hucie Szklanej dla uczestników zajęć. Nagrodzimy wtedy najlepszych w biegach: medal, dyplom plus nagroda oraz nagrodzimy uczestników za frekwencję na naszych zajęciach.

Zajęcia będą odbywać się we wtorki i czwartki od 15:30 do 17:00

Cały harmonogram, zajęć zostanie zamieszczony na stronie internetowej.

Udział w zajęciach jest dopiero możliwy przez podpisanie zgody rodziców na udział w/w zajęciach sportowych.

Zgoda i Oświadczenie Rodziców na udział dzieci w zajęciach Kumulacji Aktywności, do pobrania i wydrukowania. 

Maksymalny wielkość Grupy 30 osób.

Decyduje zasada: kto pierwszy ten lepszy.

O zapisaniu do grupy decyduje kompletnie wypełnione oświadczenie przez rodziców i dostarczeniu do prowadzącego zajęcia sportowe w gminie Bieliny.