Regulamin

Górski Maraton Świętokrzyski
NOWA SŁUPIA 26.10.2019r.

1. Cel imprezy:

 • Promocja regionu  Gór Świętokrzyskich.
 • Promocja Gmin: Nowa Słupia, Bieliny, Bodzentyn, Waśniów
 • Propagowanie biegania  jako najpopularniejszej formy aktywnego wypoczynku.

2. Organizator:

Daniel Wosik – 5-krotny Mistrz Polski w Biegach Górskich, 28 krotny medalista Mistrzostw Polski, 10 zawodnik Mistrzostw Europy, 18 zawodnik Mistrzostw Świata.

3. Partnerzy:

 • Gmina i Miasto Nowa Słupia

 • Gmina Bieliny

 • Starostwo Powiatowe Kielce

 • Urząd Marszałkowski w Kielcach

4. Program imprezy:

25 październik (piątek)

16.00 – 20.00 – wydawanie pakietów startowych – biuro Nowa Słupia Szkoła Podstawowa

26 październik (sobota)

6:00  8:00 – biuro (wydawanie pakietów – przyjmowanie depozytów)

 – Szkoła Podstawowa w Nowej Słupi

26.10.2019 – 9:00 – oficjalny start Nowa Słupia

12.00 – 17.00 – meta tuż poniżej bramy wejściowej do Świętokrzyskiego Parku Narodowego w Nowej Słupi

około 18:00 (sobota) – ceremonia zakończenie i dekoracji najlepszych zawodników

Hala Sportowa SP Nowa Słupia

5. Trasa:

Dystans o długości 42 km.

Limit na pokonanie GMŚ – 8 godzin.

Punkty kontrolne Święty Krzyż, Kakonin, Łysica, Święta Katarzyna

START i META będą zlokalizowane w NOWEJ SŁUPI

Trasa przebiega przez oznakowane szlaki turystyczne PTTK oraz odcinki oznakowane przez Organizatorów. Nawierzchnia trasy maratonu jest zróżnicowana: asfalt, drogi utwardzone, dukty i ścieżki leśne, które mogą posiadać ubytki i trudności terenowe.

Organizator zastrzega sobie zmianę przebiegu trasy w przypadkach złego stanu i zniszczenia szlaku i w przypadku innych decyzji administracyjnych.

Dokładny opis trasy wraz z kolorową mapą zostanie opublikowany na oficjalnej stronie maratonu

www.maratonswietokrzyski.pl

https://www.facebook.com/MaratonSwietokrzyski/

6. Uczestnictwo:

Uczestnikiem imprezy może być każdy, kto ukończył 18 lat w dniu zawodów, wypełnił formularz zgłoszeniowy oraz dokona opłaty wpisowej zgodnie z regulaminem.

7. Zgłoszenie i odbiór pakietów:

 • Zgłoszenia przyjmowane będą od 17.08.2019 r. do 20 października 2019r.
 • Po 20 października nie ma możliwości zapisów i wniesienia opłaty startowej.
 • Limit uczestników – 500 zawodników.
 • Decyduje kolejność zgłoszeń i wniesienia opłaty startowej.
 • Obowiązuje rejestracja online poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego ze strony internetowej do zgłoszeń.
 • W tytule przelewu prosimy wpisać: imię, nazwisko, GMŚ 2019; np.”Jan Nowak, GMŚ 2019″.
 • Za datę płatności uznaje się dzień zaksięgowania pełnej kwoty na rachunku Organizatora.

Opłaty:

Opłata startowa zawiera opłatę dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego w kwocie 20 zł.

150zł – do 31 sierpnia 2019r.

160zł – do 30 września 2019r.

175zł – od 1 do 20 października 2019r. po tym terminie nie ma możliwości opłacenia wpisowego i zgłoszenia się, ze względu na wymogi Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

Wpisowe nie podlega zwrotowi. Istnieje możliwość przepisania pakietu wraz z wpisowym na innego uczestnika poprzez wskazanie przez rezygnującego lub za koleją z listy rezerwowej za dodatkową opłatą w wysokości 30zł.

Przepisanie pakietu możliwe jest maksymalnie do 13.10.2019.

Faktury wystawiamy w dniu wpłacenia opłaty wpisowej, dlatego prosimy o maila, z prośbą o wystawienie faktury.

Odbiór pakietu startowego może odbyć się osobiście przez uczestnika lub przez osobę upoważnioną przez uczestnika na podstawie pisemnego upoważnienia i zdjęcia dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby startującej w maratonie, ale najpierw musi to zostać potwierdzone w wiadomości email, kto jest upoważniony do odbioru pakietu oraz przesłany skan/zdjęcie  1 strony dowodu.

Odbiór numeru startowego możliwy jest tylko przez osobę, do której należy dany numer startowy,

Pakiet startowy nie zawiera numeru startowego,

Numer startowy jest świadczeniem w ramach wpisowego,

Pakiety nie odebrane przepadają i nie będą wysyłane drogą pocztową.

8. Świadczenia w cenie wpisowego:

 • pamiątkowy medal za ukończenie trasy maratonu,
 • koszulka biegowa/startowa z logo maratonu firmy TERVEL,
 • numer startowy,
 • wyniki on line, oraz wyniki przez sms z wynikiem po dobiegnięciu do mety
 • 5 punktów odżywczych na trasie,
 • gorący posiłek na mecie,
 • obsługę na starcie i mecie,
 • oznakowanie trasy,
 • zabezpieczenie medyczne,
 • obsługę fotograficzną,
 • dodatkowe gadżety w zależności od pozyskanych sponsorów i partnerów,
 • gwarancja fantastycznej atmosfery.

9. Nagrody i Kategorie

Kategorie w Górski Maraton Świętokrzyski:

Kategoria generalna kobiet i mężczyzn

Kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn:

  • 18-29 lat
  • 30-39 lat
  • 40-49 lat
  • 50-59 lat
  • 60 i więcej lat

Nagrody:

Kategoria OPEN kobiet i mężczyzn:

3 pierwsze miejsca: nagrody rzeczowe, statuetka, dyplom

Kategorie wiekowe (kobiety i mężczyźni)

3 pierwsze miejsca: nagrody rzeczowe, statuetka, dyplom

Nagrody w kategoriach nie dublują się z nagrodami w klasyfikacji generalnej – OPEN.

Wartość nagród rzeczowych w kategorii open i kategoriach wiekowych wynosi 7 tysięcy złotych i w miarę pozyskiwania sponsorów może wzrastać.

O tym jaka nagroda będzie za konkretne miejsce będziemy informować na stronie biegu w aktualnościach oraz na stronie maratonu na facebooku.

Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji i nagród.

10. Obowiązki,  zasady poruszania się i wyposażenie obowiązkowe Uczestników:

Obowiązki i zasady poruszania się po drogach publicznych oraz szlakach turystycznych:

 • Posiadanie wyposażenia obowiązkowego podanego przez Organizatorów.
 • Wysłuchanie lub przeczytanie odprawy online na oficjalnej stronie maratonu przed startem,
 • Zamontowanie numeru startowego na przedniej części ubioru podczas całej trasy i nie zakrywanie go garderobą.
 • Poruszanie się ściśle po trasie maratonu z wykorzystaniem szlaków turystycznych i tras oznakowanych przez Organizatora.
 • Przestrzeganie przepisów i regulaminu ochrony przyrody oraz przepisów poruszania się na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego https://www.swietokrzyskipn.org.pl/turystyka/
 • Zabrania się śmiecenia trasy oraz niszczenia przyrody i infrastruktury turystycznej na trasie ( śmieci należy pozostawić w punktach żywieniowych ),
 • Niedozwolone jest zasłanianie, zmienianie lub niszczenie oznaczeń trasy,

Przestrzeganie przepisów ruchu drogowego:

Uczestnicy zobowiązują się do zachowania szczególnej ostrożności przy przekraczaniu i poruszaniu się publicznymi drogami asfaltowymi. Przy poruszaniu się drogami publicznymi uczestnicy zobowiązani są do poruszania się chodnikiem, a w drugiej kolejności lewym poboczem. Jeśli nie ma takiej możliwości, należy poruszać się lewą stroną drogi i ustępować drogi pojazdom poruszającym się po drodze.

Uczestnicy zabierający na trasę własne napoje, żele, batony itp muszą podpisać je własnym numerem startowym, a śmieci z nich powstałe wyrzucać na punktach żywieniowych – bufetach,

Punkty Kontrolne Nowa Słupia, Huta Szklana, Kakonin, Święta Katarzyna.

Stosowanie się do oznaczeń trasy, komunikatów i postanowień Organizatorów.

Wyposażenie obowiązkowe:

 • numer startowy
 • koszulka i spodenki/getry odpowiedni ubiór biegowy adekwatny do panującej pogody
 • buty do biegów górskich, w razie zimnej pogody bluza z długim rękawem, kurtka przeciwdeszczowa z kapturem,
 • aktywny telefon z naładowaną baterią

Wyposażenie zalecane adekwatne do zimnej pogody:

 • spodnie, czapka / buff, rękawiczki pełne,
 • butelka / bidon na wodę o pojemności minimum 500 ml,
 • kubek na napoje, herbatę, kawę,
 • folia NRC – minimalny rozmiar 140cm x 200cm,
 • pieniądze w wysokości 30zł na własne potrzeby,

Zasady postępowania i odmeldowywanie się w punktach kontrolnych i rezygnacja dalszego pokonywania trasy / kontuzje:

 • Pomoc osób trzecich (support) jest dopuszczalny w strefach punktów kontrolno – żywieniowych. Jakakolwiek pomoc na trasie poza wyznaczonymi strefami jest niedozwolona,
 • Rezygnacja Uczestników powinna odbywać się w miarę możliwości w stałych punktach kontrolnych z przekazaniem informacji o rezygnacji do Organizatorów,
 • Uczestnikom, którzy zrezygnują z marszu na trasie, Organizatorzy nie zapewniają dojazdu do biura maratonu.
 • Jeśli uczestnik wymaga interwencji służb ratowniczych lub ratunkowych, powinien w miarę możliwości powiadomić o tym Organizatora na jednym z punktów kontrolnych lub telefonicznie – dzwoniąc pod numery alarmowe. Każdy uczestnik, widząc innego uczestnika, który potrzebuje pomocy, zobowiązany jest udzielić mu ratunku w miarę swoich możliwości oraz powiadomić telefonicznie (numer alarmowy) Organizatora o miejscu zdarzenia, rodzaju kontuzji i numerze zawodnika,
 • Służba ratownicza ma prawo zakazać Uczestnikowi kontynuowania dalszego pokonania trasy ze względu na jego stan zdrowia.

Duża część tras prowadzi w górskim trudno dostępnym terenie, w którym udzielenie pomocy może wiązać się z koniecznością długiego oczekiwania na służby ratownicze dlatego zalecamy zabranie folii NRC – minimalny rozmiar 140cm x 200cm,

11. Wykorzystanie wizerunku

Uczestnik akceptując regulamin wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku, poprzez jego sporządzenie, utrwalanie i rozpowszechnianie przez Organizatora Górskiego Maratonu Świętokrzyskiego, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2017.880 t.j. z dnia 2017.05.05) i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2017.459 t.j. z dnia 2017.03.02) oraz udziela nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na następujących polach eksploatacji:

 • utrwalanie i zwielokrotnianie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie,
 • wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,
 • zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku,
 • publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i re emitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
 • zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach, ulotkach, broszurach, prezentacjach, bilbordach,
 • emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych,
 • udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom lub współorganizatorom egzemplarza lub kopii, na której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora, oficjalnego partnera lub współorganizatora w kontekście jego udziału w organizacji  Maratonu Świętokrzyskiego, w celach promocyjnych i statystycznych związanych z rozpowszechnianiem przy wykorzystaniu środków masowego przekazu, informacji o Maratonie Świętokrzyskim.

12. Plany treningowe:

Plany treningowe : przygotowanie do Górski Maraton Świętokrzyski

2 miesiące 250 zł

1 miesiąc 150 zł.

Płatne na konto z dopiskiem opieka trenerska.

nr konta : 81 1050 1432 1000 0092 6945 3156

Daniel Wosik Mountain Sky Race Biegacz Górski DWA MR

Lipie, ul. Starachowicka 59

27-230 Brody

NIP 6612116955

.

Plany treningowe układa Daniel Wosik – 5-krotny Mistrz Polski w biegach górskich

13. Kontakt do organizatora:

Daniel Wosik Mountain Sky Race Biegacz Górski DWA MR

tel. 889889266

e-mail: daniel.wosik@gmail.com

https://www.facebook.com/WosikDaniel/

http://maratonswietokrzyski.pl/​

https://www.facebook.com/MaratonSwietokrzyski/

REGULAMIN GMŚ (pdf)