Góry Świętokrzyskie, 26 października 2024

Świętokrzyski Bieg Łosia

Świętokrzyski Bieg Łosia, Lipie k. Starachowic 

sobota, 23 lipca 2022 roku

Wielki Łoś 20 km

Szybki Łoś 10 km

Biegi dla dzieci

Patronat Medialny: Echo Dnia

Regulamin

Spis treści:

 1. Organizator

 2. Program imprezy, biuro zawodów.

 3. Trasy.

 4. Uczestnictwo.

 5. Limit uczestników.

 6. Zgłoszenie

 7. Wpisowe na biegi. Dane do przelewu.

 8. Nagrody i kategorie w poszczególnych biegach.

 9. Obowiązki, zasady poruszania się oraz wyposażenie obowiązkowe.

 10. Wykorzystanie wizerunku.

 11. Plany treningowe.

 12. Kontakt do organizatora.

1. Organizator

Daniel Wosik – 5-krotny Mistrz Polski,

Daniel Wosik Mountain Sky Race Biegacz Górski DWA MR

Ludowy Klub Biegacza Rudnik w Rudniku

2. Program imprezy, biuro zawodów

Biuro zawodów:

27-230 Brody, ul. Podłaziska, 

Za Szkołą Podstawową w Lipiu skręć w prawo i jedz 1300 metrów do końca ulicy.

Miejsce Mety biegów 10 i 20 km, oraz miejsce startów i mety w biegach dla dzieci, będzie również miejscem BIURA ZAWODÓW.

23 lipca 2022 (sobota)

14.00 – 17.00 – wydawanie numerów – ( biegi dla dzieci)

14:00-17:55 wydawanie numerów – ( biegi dla dorosłych )

Dekoracja biegów dla dzieci 17:40:17:55.

Dekoracja biegów 10 i 20 km około 20:30/ obok biura zawodów.

UWAGA. Godziny dekoracji podane są orientacyjnie, o ewentualnych zmianach Organizator będzie informował na bieżąco.

Godziny Startów poszczególnych biegów

17:00 Start biegów dla dzieci/ Lipie ul. Podłaziska/szlaban.

18:00 – START Szybki Łoś 10 km / Lipie ul. Starachowicka/Sam jej koniec przy Krzyżu.

18:10 – Start Wielki Łoś 20 km

/ Lipie ul. Starachowicka/Sam jej koniec, przy Krzyżu.

18:35-20:40 – meta Lipie ul. Podłaziska.

20:00-21:00 Dekoracja Biuro Zawodów.

3. Trasy

Wielki Łoś bieg na dystansie 20 km

Szybki Łoś bieg na 10 km, Nordic Walking na 10 km

Biegi dla dzieci – Mały Łosiak

Dystanse i roczniki ( chłopcy i dziewczyny )

120 metrów do 5 lat rocznik 2017 i młodsi

200 metrów 6 i 7 lat r. 2015 i 2016

400 metrów  8 i 9 lat rocznik 2013 – 2014

1 km  – 10 i 11 lat rocznik 2011-2012

1 km – 12 i  13 lat rocznik 2009-2010

1 km – 14 i 15 lat rocznik 2007-2008

2 km  junior młodszy 16 i 17 lat – rocznik 2005-2006

2 km junior  18 i 19 lat – rocznik 2003-2006

Na tydzień przed zawodami, po weryfikacji zgłoszeń podamy informację które z tych biegów się odbędą.

4. Uczestnictwo:

Warunki uczestnictwa w biegach: Szybki Łoś, Wielki Łoś:

 • ukończone 18 lat w dniu zawodów, bieg na 10 km ukończenie 15 lat,
 • akceptacja regulaminu,
 • dokonanie opłaty wpisowej zgodnie z regulaminem,
 • podpisanie w biurze zawodów:

-oświadczenia o uczestnictwie w biegu na własną odpowiedzialność, zgody na wykorzystanie wizerunku ( punkt 12 regulaminu ) oraz zgody na przetwarzanie danych – RODO.

5. Limity uczestników/ limity czasowe:

Wielki Łoś 20 km – 100 osób,

Limit czasowy 2,5 godziny.

Szybki Łoś 10 km – 100 osób,

Limit czasowy 1,5 godziny.

Szybki Łoś 10 km Nordic Walking – 50 osób,

Limit czasowy 2 godziny.

Mały Łoszak – 1 – 3 km – bieg dla dzieci – 50 osób.

6. Zgłoszenie i odbiór numerów startowych:

 • Zgłoszenia na: ŚBŁ 20 K, – ŚBŁ 10 km, – ŚBŁ 10 km Nordic Walking, – ŚBŁ biegi dla dzieci przyjmowane będą od 05.05.2022 r. do 22 lipca 2022 r.

Elektronicznie: Zgłoszenia na wszystkie biegi w ramach: Świętokrzyski Bieg Łosia

 • 23 lipca 2022 w biurze zawodów 
 • Organizator zastrzega sobie możliwość kilku dodatkowych zgłoszeń na każdy dystans z puli organizatora (w ramach limitów na każdy dystans).

Obowiązuje rejestracja online poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego ze strony internetowej do zgłoszeń oraz wniesienie opłaty startowej na konto Organizatora.

 • W tytule przelewu prosimy wpisać: imię, nazwisko, dystans, koszulka, chusta, opaska (jeśli wybrano w formularzu rejestracji) np. „Jan Nowak, 10 km, koszulka, opaska, chusta”.
 • Za datę płatności uznaje się dzień zaksięgowania pełnej kwoty na rachunku Organizatora.

Odbiór numerów i zamówionych rzeczy odbywa się w Biurze Zawodów 27-230 Brody, Lipie ul. Starachowicka 84 / tuż obok Szkoły Podstawowej w Lipiu.

7. Wpisowe na biegi

Wielki Łoś 20 km:

55 zł – do 15 czerwca 2022 r.

65 zł – do 21 lipca 2022 r.

Wpłata 22 lipca 65 zł wydrukuj i zabierz potwierdzenie przelewu

70 zł w biurze zawodów w przypadku wolnych miejsc.

Bieg Szybki Łoś 10 km oraz Nordic Walking Szybki Łoś 10 km:

35 zł do 15 czerwca 2022 r.

40 zł do 21 lipca 2022 r.

Wpłata 22 lipca 50 zł wydrukuj i zabierz potwierdzenie przelewu

50 zł w biurze zawodów w przypadku wolnych miejsc.

Mały Łoszak – bieg dla dzieci:

10 zł do 15 czerwca 2022 r.

15 zł do 21 lipca 2022 r.

20 zł 22 lipca i 23 lipca w biurze zawodów.

Wpisowe nie podlega zwrotowi. Istnieje możliwość przepisania pakietu wraz z wpisowym na innego uczestnika poprzez wskazanie przez rezygnującego lub za koleją z listy rezerwowej za dodatkową opłatą w wysokości 15 zł. Przepisanie pakietu możliwe jest maksymalnie do 10.07.2022 r. Po tym terminie Organizator nie ma czasu na taki „zabawy” :).

Przy niewyczerpaniu się limitów uczestników, możliwa jest zmiana dystansów do 10 lipca 2022. Osoby zainteresowane proszone są o wiadomość mailową na swietokrzyskibieglosia@gmail.com . Przy zmianie dystansu na dłuższy dopłata wynikająca z różnic wpisowego. Przy zmianie na krótszy dystans nie zwracamy różnicy wynikającej z wpisowego.

KOSZULKA Z RĘKAWKAMI:

 
Koszulka (t-shirt) z rękawkami Świętokrzyski Bieg Łosia – producent TERVEL.

-67 zł zamówiona do 10 lipca 2022 roku – odbiór z pakietem

-78 zł zamówiona 11 lipca 2022 / w biurze zawodów lub po zawodach – wysyłka pocztą.

rozmiary męskie: http://maratonswietokrzyski.pl/rozmiar-meskiej-koszulki-startowej-firmy-tervel-nalezy-wybrac-z-rozmiaru-podanego-na-zdjeciu/

rozmiary damskie: http://maratonswietokrzyski.pl/rozmiar-damskiej-koszulki-startowej-firmy-tervel-nalezy-wybrac-z-rozmiaru-podanego-na-zdjeciu/

KOSZULKA BEZRĘKAWNIK: BRAK DOSTĘPNOŚCI PRODUKTU

CHUSTA / KOMIN:

BRAK DOSTĘPNOŚCI PRODUKTU

OPASKA:

12 zł – opaska Świętokrzyski Bieg Łosia zamówiona do 10 lipca 2022 r.

– odbiór z pakietem

18 zł opaska zamówiona po 11 lipca / w biurze zawodów oraz po zawodach – wysyłka pocztą.

DANE DO PRZELEWU:

nr rachunku : 81 1050 1432 1000 0092 6945 3156
Daniel Wosik Mountain Sky Race Biegacz Górski DWA MR
NIP 6612116955

Koniecznie wpisz w tytuł przelewu:

Imię i nazwisko zawodnika i nazwa biegu:

– Szybko Łoś bieg 10 km,

– Szybko Łoś 10 km Nordic Walking,

– Wielki Łoś 20 km,

– Mały Łoś biegi dzieci.

Faktury wystawiamy w dniu wpłacenia opłaty wpisowej, dlatego prosimy o mail, z prośbą o wystawienie faktury.

Odbiór pakietu startowego może odbyć się osobiście przez uczestnika lub przez osobę upoważnioną przez uczestnika na podstawie pisemnego upoważnienia i zdjęcia dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby startującej w biegu, ale musi to zostać potwierdzone w wiadomości email: kto jest upoważniony do odbioru pakietu oraz skan/ 1 strony dowodu. Odbiór numeru startowego możliwy jest tylko przez osobę, do której należy dany numer startowy.

8. Świadczenia w cenie wpisowego:

 • Pamiątkowy medal
 • numer startowy,
 • koszulka biegowa/startowa firmy TERVEL; chusta/komin, opaska z logo biegu, – przy dodatkowej opłacie,
 • pomiar czasu w biegach:10,20 km i NW 10 km ręczny przy 150 uczestnikach, Do 100 osób bez pomiaru czasu. 
 • pomiar czasu elektroniczny przy 300 uczestnikach
 • wyniki,
 • 1 punkt nawadniania Wielki Łoś.
 • poczęstunek na mecie biegów.
 • obsługa na starcie i mecie,
 • oznakowanie trasy,
 • zabezpieczenie medyczne,
 • obsługę fotograficzną, warunek: jeśli wystartuje ponad 150 uczestników w biegach na 10 i 20 km .
 •  gadżety w zależności od pozyskanych sponsorów,
 • gwarancja fantastycznej atmosfery.

9. Nagrody i Kategorie

Klasyfikacje Świętokrzyskiego Biegu Łosia:

 • Wielki Łoś bieg 20 km
 • Szybko Łoś 10 km
 • Szybki Łoś 10 km Nordic Walking
 • Mały Łoszak 1-3 km biegi dla dzieci

W każdym z biegu odbędzie się Klasyfikacja generalna kobiet oraz klasyfikacja generalna mężczyzn. Aby odbyła się kategoria 10 km NW musi wystartować minimum 30 zawodników – 15 mężczyzn i 15 kobiet, jeśli ten warunek nie będzie spełniony to nie będzie oddzielnej kategorii Nordic Walking, a te osoby zostaną sklasyfikowane jako uczestnicy biegu 10 km.

Nagrody:

Kategoria OPEN (kobiet i mężczyzn) w biegach ŚBŁ: WŁ20km, SŁ10km, SŁ10kmNW:

3 pierwsze miejsca: nagrody rzeczowe, statuetka, dyplom.

Kategoria: Wojskowy w biegu na 10 i 20 km

3 pierwsze miejsca dyplom plus nagroda/upominek ( kategoria ta odbędzie się przy wystartowaniu minimum 5 wojskowych w danym biegu. 

Kategorie biegów dla dzieci:

3 pierwsze miejsca: upominek, dyplom.

Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji i nagród.

10. Obowiązki,  zasady poruszania się, wyposażenie obowiązkowe Uczestników:

Obowiązki i zasady poruszania się po drogach publicznych, leśnych i szlakach turystycznych:

 • Posiadanie wyposażenia obowiązkowego zgodnie z wymogami Organizatora,
 • Wysłuchanie odprawy przed startem,
 • Zamontowanie numeru startowego na przedniej części ubioru podczas całej trasy i niezakrywanie go garderobą,
 • Poruszanie się ściśle po trasie biegów oznakowanych przez Organizatora,
 • Przestrzeganie przepisów i regulaminu ochrony przyrody obowiązujących na terenie Nadleśnictwa Starachowice i Nadleśnictwa Marcule,
 • Zabrania się śmiecenia oraz niszczenia przyrody i infrastruktury turystycznej na trasie (śmieci należy pozostawić w punktach żywieniowych), lub na mecie biegów,
 • Niedozwolone jest zasłanianie, zmienianie lub niszczenie oznaczeń trasy,
 • Stosowanie się do oznaczeń trasy, komunikatów i postanowień Organizatora.

Przestrzeganie przepisów ruchu drogowego:

Uczestnicy zobowiązują się do zachowania szczególnej ostrożności przy przekraczaniu i poruszaniu się po publicznych drogach asfaltowych.

Przy poruszaniu się po drogach publicznych Uczestnicy zobowiązani są do przemieszczania się chodnikiem, a w drugiej kolejności lewym poboczem. Jeśli nie ma takiej możliwości, należy poruszać się lewą stroną drogi i ustępować drogi pojazdom poruszającym się po drodze.

Śmieci po żelach, wodzie i batonach uczestnicy są zobowiązani wyrzucać w punktach żywieniowych – bufetach lub na mecie.

Punkty nawodnienia:

Biegi 20 km na 13 km

bieg na 10 km 2 km.

Wyposażenie obowiązkowe:

 • numer startowy,
 • koszulka, spodenki i buty do biegania. 
 • aktywny telefon z naładowaną baterią.

Wyposażenie zalecane (m.in. w przypadku wysokiej temperatury):

 • butelka / bidon na wodę o pojemności minimum 500 ml,
 • kubek na napoje, herbatę, kawę,
 • folia NRC – minimalny rozmiar 140cm x 200cm.

Zasady postępowania i odmeldowywanie się w punktach kontrolnych i rezygnacja dalszego pokonywania trasy / kontuzje.

Pomoc osób trzecich (support) jest dopuszczalny w strefach punktów nawodnienia. Jakakolwiek pomoc na trasie poza wyznaczonymi strefami jest niedozwolona.

Rezygnacja Uczestników powinna odbywać się w miarę możliwości w punktach kontrolnych z przekazaniem informacji o rezygnacji do Organizatorów. Uczestnikom, którzy zrezygnują z biegu na trasie, organizatorzy nie zapewniają dojazdu do biura maratonu.

Jeśli Uczestnik wymaga interwencji służb ratowniczych lub ratunkowych, powinien w miarę możliwości powiadomić o tym Organizatora na jednym z punktów kontrolnych lub telefonicznie – dzwoniąc pod numery alarmowe. Każdy Uczestnik, widząc innego Uczestnika, który potrzebuje pomocy, zobowiązany jest jemu udzielić pomocy w miarę swoich możliwości oraz powiadomić telefonicznie (numer alarmowy) Organizatora o miejscu zdarzenia, rodzaju kontuzji i numerze zawodnika.

Służba ratownicza ma prawo zakazać Uczestnikowi kontynuowania dalszego pokonywania trasy ze względu na jego stan zdrowia.

Duża część tras prowadzi w leśnym, trudno dostępnym terenie, w którym udzielenie pomocy może wiązać się z koniecznością sporego oczekiwania na służby ratownicze, dlatego też zalecamy zabranie folii NRC – minimalny rozmiar 140 cm na 200 cm.

11. Wykorzystanie wizerunku

Uczestnik akceptując regulamin wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku, poprzez jego sporządzenie, utrwalanie i rozpowszechnianie przez Organizatora  Świętokrzyskiego biegu Łosia, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2017.880 t.j. z dnia 2017.05.05) i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2017.459 t.j. z dnia 2017.03.02) oraz udziela nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na następujących polach eksploatacji:

 • utrwalanie i zwielokrotnianie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie,
 • wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,
 • zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku,
 • publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
 • zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach, ulotkach, broszurach, prezentacjach, bilbordach,
 • emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych,
 • udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom lub współorganizatorom egzemplarza lub kopii, na której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora, oficjalnego partnera lub współorganizatora w kontekście jego udziału w organizacji Świętokrzyskiego biegu Łosia, w celach promocyjnych i statystycznych związanych z rozpowszechnianiem przy wykorzystaniu środków masowego przekazu, informacji o Świętokrzyskim biegu Łosia.

12. Kontakt do organizatora:

e-mail: swietokrzyskibieglosia@gmail.com

https://www.facebook.com/SwietokrzyskiBiegLosia

Świętokrzyski Bieg Łosia

telefon +48 889 889 266