Góry Świętokrzyskie, 26 października 2024

2. Program, biuro zawodów