Góry Świętokrzyskie, 28 października 2023

2. Program, biuro zawodów